ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Сборник доклади от научно-техническа конференция ЕКО Варна

ISSN (Online) 2367- 6965
ISSN (Print) 2367- 6299
Том XXX, 2023

Главен научен
редактор:
Доц. д-р инж.
Росен Христов

България 9010
гр. Варна
ул.“Студентска“ 1
Технически
Университет - Варна
     Юбилейната Тридесета Конференция ЕКО Варна 2024 ще се проведе от 13 -15 Юни в конферентната зала на хотел Димят.

Покана за конференцията 2024 г. може да изтеглите от тук!

    Всички изисквания по оформлението на докладите може да намерите в секцията "За Авторите"

   За регистрация и качване на файловете ползвайте https://cmt3.research.microsoft.com/EKOVARNA2024
   Докладите преминали успешно рецензиране ще бъдат публикувани в сборник индексиран в Scopus.

    НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Развитие на конструкциите и технологиите на транспортните средства.
2. Ефективност и екология на транспортните двигатели.
3. Автомобилна електроника
4. Автомагистрали и транспорт.
5. ЖП техника.
6. Газови горива, транспорт и системи
7. Биогорива за ДВГ
8. Автомобилът и човешкото здраве.
9. Безопасност на движението. Автотехническа експертиза
10. Сервиз и диагностика на транспортните средства.
Сборник том ,