ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Сборник доклади от научно-техническа конференция ЕКО Варна

ISSN (Online) 2367- 6965
ISSN (Print) 2367- 6299
Том XXVII, 2020

Главен научен
редактор:

Проф. дтн инж.
Михаил Серафимов

България 9010
гр. Варна
ул.“Студентска“ 1
Технически
Университет - Варна
    Сборникът с докладите от конференцията “EКО ВАРНА“ излиза ежегодно, като първият брой е издаден през 1995 година. Основен организатор на конференцията е катедра „Транспортна техника и технологии” при Технически университет - Варна.

  Съорганизатори са ТО на НТС Варна, Българска асоциация автомобили на природен газ, Български газов център, СНАТЕБ и др. Участници са научни работници от всички висши учебни заведения в България, екологични и газови организации, учени от Сърбия, Русия, Украйна, Турция, Полша, Румъния и др.

    Двадесет и седмото издание на конференцията ще се проведе от 13 до 15 Май 2021 г. Мястото е конферентна зала на Rosslyn Dimyat Hotel Varna.

За да присъствате, моля, използвайте платформата Zoom по време на конференцията:

https://zoom.us/j/8916422882

Паролата е EKO--Varna (8 знака, трябва да премахнете тиретата)

Програма за конференцията 2021 г. може да изтеглите от тук!

Всички изисквания по оформлението на докладите може да намерите в секцията "За Авторите"
Актуален сборник том XXVII, 2020