ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Сборник доклади от научно-техническа конференция ЕКО Варна

ISSN (Online) 2367- 6965
ISSN (Print) 2367- 6299
Том XXIX, 2022

Главен научен
редактор:

Доц. д-р инж.
Росен Христов

България 9010
гр. Варна
ул.“Студентска“ 1
Технически
Университет - Варна
    Двадесет и деветата конференция ЕКО Варна 2023 се проведе от 18-20.05.2023 г. Мястото е конферентната зала на Rosslyn Dimyat Hotel Varna.

Покана за конференцията 2023 г. може да изтеглите от тук!

За да присъствате, моля, използвайте платформата Zoom по време на конференцията:

https://zoom.us/j/8916422882

Паролата е EKO--Varna (8 знака, трябва да премахнете тиретата)

Програма за конференцията 2023 г. може да изтеглите от тук!

Всички изисквания по оформлението на докладите може да намерите в секцията "За Авторите"
Сборник том XXIX, 2022