ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Сборник доклади от научно-техническа конференция ЕКО Варна

ISSN (Online) 2367- 6965
ISSN (Print) 2367- 6299
 
   Архив
   Връзки
   


Том XXII, 2015


Главен научен редактор:
Проф. д-р инж.
Ангел Димитров

България 9010
гр. Варна
ул.“Студентска“ 1
Технически Университет - Варна
    Сборникът с докладите от конференцията “EКО ВАРНА“ излиза ежегодно, като първият брой е издаден през 1995 година. Основен организатор на конференцията е катедра „Транспортна техника и технологии” при Технически университет - Варна.
  Съорганизатори са ТО на НТС Варна, Българска асоциация автомобили на природен газ, Български газов център, СНАТЕБ и др. Участници са научни работници от всички висши учебни заведения в България, екологични и газови организации, учени от Сърбия, Русия, Украйна, Турция, Полша и др.
    Следващото двадесет и второ издание на конференцията ще се проведе от 19 до 21 Май 2016 г. в хотел Swiss-Belhotel Varna (бившият Димят).

Програма за конференцията 19 - 21 Май 2016 г. може да изтеглите от тук!

    Актуален сборник том XXII, 2015   1         

THE INFLUENCE OF ATMOSPHERIC PRESSURE ON THE FORMATION OF TORQUE CHARACTERISTICS OF DIESEL ENGINE WITH TURBOCHARGER, ANALYZING CONTROL PROGRAM OF 1.9TDI VAG GROUP A.G. ENGINE BASED ON THE BOSCH ENGINE CONTROL UNIT OF TYPE EDC15P.
Rafał Heda, Marcin Tkaczyk, Uzuntenev Trifin, Radosław Włostowski

Abstract    Full text

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE POWERED BY SYNGAS
Anna Janicka, Michał Rodak, Maria Skrętowicz, Kamil Trzmiel, Radosław Włostowski, Maciej Zawiślak

Abstract    Full text

CATALYSTS ON HEAVY DUTY NATURAL GAS ENGINES
Despina Nikolova

Abstract    Full text

THE CASE FOR REDUCING DIESEL EMISSIONS
Despina Nikolova

Abstract    Full text

INFLUENCE OF EXHAUST GAS RECIRCULATION ON FUEL CONSUMPTION
Petar Kazakov

Abstract    Full text

  1