ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Сборник доклади от научно-техническа конференция ЕКО Варна

ISSN (Online) 2367- 6965
ISSN (Print) 2367- 6299
 
   Архив
   Връзки
   


Том XXVI, 2019


Главен научен редактор:
Проф. дтн инж.
Михаил Серафимов

България 9010
гр. Варна
ул.“Студентска“ 1
Технически Университет - Варна
    Сборникът с докладите от конференцията “EКО ВАРНА“ излиза ежегодно, като първият брой е издаден през 1995 година. Основен организатор на конференцията е катедра „Транспортна техника и технологии” при Технически университет - Варна.
  Съорганизатори са ТО на НТС Варна, Българска асоциация автомобили на природен газ, Български газов център, СНАТЕБ и др. Участници са научни работници от всички висши учебни заведения в България, екологични и газови организации, учени от Сърбия, Русия, Украйна, Турция, Полша, Румъния и др.
    Двадесет и шестото издание на конференцията ще се проведе от
14 - 16 май 2020 г. в конферентна зала на
Rosslyn Dimyat Hotel Varna .

Покана за конференцията 2020 г. може да изтеглите от тук!

    Актуален сборник том XXIV, 2017   1       

ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND THE RELATED TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF VEHICLES WITH INTERNAL COMBUSTION ENGINES
Trifon Uzuntonev

Abstract    Full text

STATISTIC OF FUEL CONSUMPTION IN TEST AND IN OPERATION OF VEHICLES
Lech J. Sitnik

Abstract    Full text

SELECTED ISSUES REGARDING IN-CYLINDER CATALYTIC COATING
Monika Andrych-Zalewska

Abstract    Full text

EFFICIENCY OF EXHAUST GASES THERMOCHEMICAL HEAT UTILIZATION FOR THE ETHANOL 1 CYLINDER 4-STROKE ENGINE 6,8/5,4 (ТЕ 200)
Oleksandr Mytrofanov, Arkadіі Proskurin , Andrii Poznanskyi

Abstract    Full text

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE 2 CYLINDER 4-STROKE ENGINE 7,2/6 WITH ADDITIVES SYNTHESIS GAS
Andrii Poznanskyi, Oleksandr Mytrofanov, Arkadіі Proskurin

Abstract    Full text

  1