ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Сборник доклади от научно-техническа конференция ЕКО Варна

ISSN (Online) 2367- 6965
ISSN (Print) 2367- 6299
 
   Архив
   Връзки
   


Том XXIV, 2017


Главен научен редактор:
Проф. дтн инж.
Михаил Серафимов

България 9010
гр. Варна
ул.“Студентска“ 1
Технически Университет - Варна
    Сборникът с докладите от конференцията “EКО ВАРНА“ излиза ежегодно, като първият брой е издаден през 1995 година. Основен организатор на конференцията е катедра „Транспортна техника и технологии” при Технически университет - Варна.
  Съорганизатори са ТО на НТС Варна, Българска асоциация автомобили на природен газ, Български газов център, СНАТЕБ и др. Участници са научни работници от всички висши учебни заведения в България, екологични и газови организации, учени от Сърбия, Русия, Украйна, Турция, Полша и др.
    Следващото двадесет и четвърто издание на конференцията ще се проведе от
14 - 16 юни 2018 г. в конферентната зала на
Swiss-Belhotel Dimyat Varna.

Покана за конференцията 2018 г. може да изтеглите от тук!

    Актуален сборник том XXIII, 2016   1   

REGARDING THE CHOICE OF ATMOSPHERIC OR TURBOCHARGED ENGINE
Atanas Iliev

Abstract    Full text

POSSIBILITIES OF USAGE OF N-BUTANOL IN THE DIESEL ENGINES
Krasimir Markov

Abstract    Full text

COMPARATIVE INVESTIGATION OF DIESEL ENGINE WORKING WITH DIESEL – BUTANOL FUEL BLENDS
Krasimir Markov, Hristo Stanchev

Abstract    Full text

RESULTS OF STATISTICAL RESEARCH ON STABILITY OF ATV MOVEMENT IN DIFFERENT PERFORMANCE
Iliyana Minkovska

Abstract    Full text

METHODOLOGY FOR MEASURED GRIP COEFFICIENT OF FRICTION BETHWEEN TIRE AND ROAD
Yuliyan Petrov, Lilo Kunchev

Abstract    Full text

  1